Sarms!

SARMS
Zoals velen van jullie weten verkopen we SARMS. Rondom dit onderwerp bestaan echter een hoop vragen en onduidelijkheden. Er zijn mensen die denken dat SARMS bijna magisch zijn; een hoop effecten op spiergroei zonder enige negatieve effecten. Anderen vinden SARMS onzin en zijn van mening dat het gewoon een hype is. Weer anderen wachten het liever nog even af, tot er meer onderzoeken bekend zijn.

Maar wat zijn SARMS nu echt? Wat kan je van SARMS verwachten en moet je voorzichtig zijn? Daar willen wij in dit artikel over uitweiden.

Wat zijn SARMS?
SARM is een afkorting en staat voor Selective Androgen Receptor Modulator. Als we dit uit elkaar trekken betekenen deze vier woorden respectievelijk:

Selectief – Dit wil zeggen dat iets niet overal mee reageert, maar kieskeurig of selectief is in waarmee een binding wordt aangegaan. Met andere woorden, het zal wel effect hebben op het ene weefsel, maar niet of minder op het andere.

Androgen – Een Androgeen is een steroïde hormoon dat de ontwikkeling en het behoud van mannelijke karakteristieken reguleert in het lichaam, door met de androgeen receptoren te binden.

Receptor – een deel in weefsel of in een cel(membraan) dat reageert op specifieke signalen, van bijvoorbeeld neurotransmitters of hormonen.

Modulator – aanpassen. (eigenlijk horen in deze afkorting receptor en modulator aan elkaar vast; met andere woorden, een receptor modulator is een type drugs / medicatie die bindt met een receptor en deze verandert. Hierdoor kan deze receptor wel, of juist niet reageren op de signalen waar hij normaal gesproken op reageert)

Met andere woorden, SARMS zijn selectief in welke androgene receptoren worden aangepast en welke niet, waardoor androgenen in sommige weefsels wel een effect kunnen uitdragen en in andere weefsels niet of minder.

Het verschil met een SARM en bijvoorbeeld testosteron is dus dat een SARM selectief(selectiever) is in zijn effect op spiergroei, zonder voor vermannelijking te zorgen in bijvoorbeeld gezichtsbeharing.

Oftewel, de belofte van SARMS is dat je de voordelen van hormonale ondersteuning (meer spiergroei, beter herstel, betere nutriënt partitioning,…) kan hebben, zonder de side effects die in andere weefsels plaats vinden, zoals acne, leverschade, ontwikkeling van gyno, het krimpen van de testikels, zwaardere stem, gezichtsbeharing en lichaamsbeharing, etc.

Vaak zie je bij SARMS aparte alphanumerische codes staan waarmee ze worden aangeduid. Neem bijvoorbeeld Ligandrol, met de code LGD4033; de reden hiervan is, is dat SARMS (zoals jullie verderop kunnen lezen) nog geen lange termijnstudies in mensen hebben gehad en om die reden dus nog niet op de markt zijn voor menselijk gebruik vanuit de farmaceutische industrie. Deze codes zijn de wetenschappelijke benamingen voor de stoffen.

Onderzoek
Omdat SARMS een heel stuk jonger zijn dan steroïden, is er veel minder onderzoek gedaan naar de effecten van SARMS, zowel op korte als op lange termijn. Er zijn zeker studies uitgevoerd naar de effectiviteit van SARMS voor bijvoorbeeld spiergroei, maar lange termijn studies laten nog op zich wachten. In de tussentijd staan SARMS wel op de dopinglijst, maar op diezelfde dopinglijst staan soms ook supplementen die gewoon in de winkel te koop zijn, als ook steroïden.

De positieve effecten van testosteron op spiergroei, botmassa en kracht zijn al meer dan honderd jaar bekend; Onder andere sporters aten vroeger testikels van dieren in de hoop dat dit voor positieve effecten zou zorgen op prestaties. Sinds testosteron geïsoleerd kon worden en gesynthetiseerd kon worden in labs, zien we een enorme toename van kracht en snelheid, in een zeer wijde range van allerlei sporten.

Echter, het nemen van testosteron of soortgelijken komt ook met nadelen en om die reden is men erg terughoudend bij het inzetten van hormoontherapie bij aandoeningen.

De eerste SARMS zijn ontdekt in 1998, maar onderzoek in deze werkvelden duurt vaak tientallen jaren. SARMS lijken interessant voor bijvoorbeeld behandeling van sarcopenie en osteoporose, maar de onderzoeken laten nog op zich wachten, hoewel vooruitzichten voor onderzoeksresultaten in de nabije toekomst zeker bestaan. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2072877/ In potentie een zeer interessante vervanger van hormoontherapie, omdat de effecten een stuk selectiever zijn. Tot die tijd is het echter enige speculatie wat de lange termijn effecten zijn.

Positieve effecten
Het gebruik van SARMS zal je helpen je fysiek sneller en verder te ontwikkelen, variërend van meer spiergroei tot verbeterde vetverbranding. SARMS hebben daarnaast een positief effect op herstel, waardoor je vaker en zwaarder kan trainen op een hoger trainingsvolume. Daarnaast zal herstel van blessures potentieel vlotter gaan.

Afhankelijk van de SARM zal er ook absoluut een positief effect op kracht zijn.

Een ander positief effect van SARMS is, dat ze in tegenstelling tot bijvoorbeeld testosteron, niet converteren naar oestrogeen; hierdoor zal vochtretentie minder zijn, is de kans op side-effects zoals gyno veel lager en zijn de effecten op bloeddruk ook veel minder aanwezig.

Het is goed om je te realiseren dat voor alles, ook voor SARMS, de wet van de verminderde meeropbrengst geldt. Dit houdt in dat de positieve effecten in verhouding steeds minder worden met stijgende potentie / doseringen. Een SARM die 2 keer zo sterk is als een andere SARM zal dus niet per se voor 2 keer de resultaten zorgen, maar wellicht wel 2 keer de side-effects.

Dit geldt ook voor doseringen; 40 milligram per dag zal zeker niet per se 2 keer zoveel effect hebben als 20 milligram per dag.

Al met al zijn SARMS minder potent dan steroïden, maar zijn de side-effects een stuk milder en werken ze veel selectiever.

Vrij van side-effects?
Veel SARMS worden vermarkt als compleet vrij van side-effects en om die reden zouden ze de perfecte vervanger van steroïden zijn. onderzoek (voornamelijk in dieren) laat inderdaad zien dat de side-effects milder zijn dan die van steroïden, maar compleet vrij zeker niet. Zo onderdrukken SARMS in potentie zeker de eigen testosteron productie. bij gebruik van SARMS raden wij dus absoluut gebruik van een nakuur aan.

Daarnaast zijn de effecten op onder andere leverwaardes en cholesterol milder dan die van steroïden (afhankelijk van de dosering uiteraard!) maar wederom, niet compleet afwezig. Het nemen van SARMS is dus absoluut geen vrijbrief om verder geen rekening te houden met je gezondheid.

Afhankelijk van de doseringen hebben SARMS ook absoluut een negatief effect op het cholesterol

Tot slot zijn er zoals gezegd nog geen lange termijn studies gedaan en zijn de effecten op lange termijn dus ook niet bekend.

Daarnaast kan gebruik van SARMS (evenals we zien bij steroïden) het spierweefsel veel sneller toenemen dan het ondersteunende peesweefsel kan bijbenen. Zeker in combinatie met de extra kracht kan dit tot blessures leiden. Zoals het alles in het leven is het niet aan te raden om te veel te snel te willen.

Er zijn studies die beweren dat SARMS de kans op kanker flink vergroten; deze data is gevonden in een muizenstudie; echter waren de doseringen extreem hoog en erg langdurig. Uiteraard is voorzichtigheid geboden, maar dit soort data kan niet 1 op 1 vertaald worden naar een menselijke gebruiker die veel lagere doseringen gebruikt voor een veel kortere tijdsduur.

Advies
Uiteraard zullen wij nooit het gebruik van middelen adviseren die potentieel negatieve effecten op de gezondheid hebben. Om die reden adviseren wij het gebruik van steroïden niet en om dezelfde reden adviseren wij niemand die twijfelt het gebruik van SARMS.

Dit artikel geeft objectieve informatie over wat SARMS zijn en wat je kan verwachten, zowel qua positieve als qua negatieve effecten. Het feit dat je dit artikel leest en jezelf informeert over het gebruik van kunnen wij alleen maar toejuichen en wij raden je absoluut aan om onderzoek te doen (zoals het lezen van dit artikel) voordat je de keuze maakt deze stap wel of niet te maken.

Bij de productomschrijvingen van de SARMS die wij aanbieden kan je de effecten lezen en daarnaast per product het advies over gebruik, nazorg en doseringen.

Mocht je de keuze maken, dan is het wellicht verstandig deze keuze te bespreken met je huisarts, of in ieder geval bloedwerk te laten doen, zodat je vergelijkingsmateriaal hebt en je je gezondheid kan monitoren. Daarnaast willen wij het advies geven om dit onderwerp serieus te benaderen. SARMS zijn geen vervanging van een gezonde levensstijl, serieuze trainingen, een goed dieet en voldoende slaap; Wanneer je deze factoren nog niet optimaal managed, willen wij je het advies geven hier eerst stappen in te maken; wellicht zijn je doelen te bereiken zonder verdere ondersteuning (want ook al zijn SARMS milder, ze zijn niet vrij van side-effects en zullen ook een zekere belasting op het systeem plaatsen) en daarnaast zul je ook absoluut betere resultaten uit een SARM-run halen wanneer de rest van de factoren voor optimale groei ook aanwezig zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Translate »
error: Alert: Content is protected !!